Základní škola a mateřská škola Horní Blatná


Rádi bychom upozornili na existenci nového školského portálu ORP Ostrov www.huradolavic.cz

 

Vážení návštěvníci,
vítáme Vás na oficiálních stránkách Základní školy a mateřské školy Horní Blatná. Tyto stránky by Vám měly být zdrojem základních informací o škole a právě probíhajícím školním roce.

Základní škola a mateřská škola Horní Blatná je malotřídní škola, která poskytuje základní vzdělání pro žáky 1. stupně. Výuka se realizuje ve dvou třídách. Rozdělění žáků do jednotlivých tříd se uskutečňuje podle aktuální naplněnosti jednotlivých ročníků. Kapacita školy je 36 žáků.

Součástí školy je školní družina s jedním oddělením a kapacitou 30 žáků, jednotřídní mateřská škola s kapacitou 25 dětí a školní jídelna s kapacitou 150 jídel.

Filozofií naší školy je vychovávat děti zdravě sebevědomé, které věří v sebe sama, samostatné, tolerantní a přátelské. Naším cílem je položit základ budoucímu vzdělávání všem dětem s ohledem na jejich možnosti, zájmy a potřeby. Naše škola je školou rodinnou, otevřenou rodičům, prarodičům i širší veřejnosti.