Základní škola a mateřská škola Horní Blatná

Hudba bez hranic

Státní podnik Lesy České republiky v roce 2016 opět vyhověl naší žádosti a poskytl naší škole sponzorský dar ve výši 20 000,- Kč na realizaci projektu „Hudba bez hranic“, který spočíval v zajištění digitálních nástrojů a didaktických prvků.

Zvuk a hudba provází život člověka již od nepaměti. Působí na jeho psychickou i somatickou stránku, a to pozitivním i negativním způsobem. Již ve starověké Číně, Izraeli, Egyptě a Řecku se lidé zabývali otázkami působení hudby na lidský organismus.“ (Šimanovský 1998).

Kabinet hudební výchovy jsme tak obohatili o digitální piano CASIO, sadu doprovodných rytmických hudebních nástrojů a taburety Drumben Relax.

Taburety Drumben Relax lze využít mnoha způsoby  –  jako sedáky, stolky, úložné prostory nebo rytmické nástroje. Podporují kreativitu, prostorovou představivost, jemnou i hrubou motoriku a rozvíjí rytmické schopnosti. Hra na drumbeny vede k pozitivním zážitkům žáků, pocitu sounáležitosti a radosti z úspěchu, posiluje u žáků zdravé sebevědomí. Díky drumbenům žáci uvolní svou přebytečnou energii a nezbývá tak prostor pro agresivitu.

Díky sponzorskému daru LČR se nám opět podařilo zkvalitnit a zmodernizovat výuku na naší škole.

 

Státnímu podniku Lesy České republiky velmi děkujeme!

 

Drumbeny si žáci pomalovali podle vlastní fantazie

 

Hra na Drumbeny u žáků rozvíjí smysl pro rytmus