Základní škola a mateřská škola Horní Blatná

Modernizace výuky na malotřídní škole

Lesy ČR - logoV letošním roce 2013 vyhověl naší žádosti o sponzorský dar státní podnik LČR a poskytl naší škole finanční dar ve výši 50 000 Kč na realizaci projektu „Modernizace výuky na malotřídní škole“. 

Projekt byl zaměřen na vybavení výtvarného kabinetu a na vybudování moderních počítačových a informačních technologií, jejichž prostřednictvím u našich žáků rozvíjíme přírodovědnou, čtenářskou, informační, finanční a matematickou gramotnost a výuku cizích jazyků.    

Realizací projektu se nám podařilo vybavit počítačovou učebnu šesti tablety s příslušenstvím, tj. pouzdry a sluchátky. Tablety jsou využívány v hodinách základních předmětů, ale slouží i k pobavení žáků během přestávek a na počítačovém kroužku. Rovněž jsme vybavili výtvarným materiálem kabinet výtvarné výchovy. Výtvarný materiál je využíván při hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností nejen žáky základní školy, ale i dětmi mateřské školy.

Naše ZŠ a MŠ Horní Blatná je jedinou školou ve městě, vykonává činnost základní školy, speciální školy, mateřské školy a školní jídelny. Jsme malá škola rodinného typu se značně omezenými finančními prostředky a díky sponzorskému daru LČR jsme zkvalitnili a zmodernizovali výuku na naší škole.

Státnímu podniku LČR velmi děkujeme !