Základní škola a mateřská škola Horní Blatná

Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov

Základní škola a mateřská škola Horní Blatná se v červnu 2014 zapojila do projektu „Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov“ spolufinancovaného z prostředků ESF.  Příjemcem dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)  je město Ostrov. Do projektu je zapojeno deset základních škol z oblasti obce s rozšířenou působností Ostrov (ORP Ostrov). Dále jsou zapojeny dvě neziskové organizace a to sokolovská pobočka Člověk v tísni a PECKA - Centrum celoživotního vzdělávání Karlovy Vary, o. p. s.

Projekt směřuje k podpoře realizace zlepšení vzdělávání se zaměřením na žáky ohrožené školním neúspěchem či žáky ohrožené předčasným odchodem v rámci ORP Ostrov. V projektu jsou realizovány čtyři provázané klíčové aktivity, které mají jeden základní cíl. Vytvoření plně funkčního systému vzdělávání v této lokalitě na bázi úzké spolupráce mezi všemi školami hlavního vzdělávacího proudu.

V průběhu projektu vznikne návrh lokální strategie v oblasti základního vzdělávání, budou vytvořeny lokální plány jednotlivých měst a obcí a paralelně s tím i strategie rozvoje škol oblasti. Zavedením systému podpůrných proinkluzivních opatření, jmenovitě služeb psychologa, logopeda, speciálního pedagoga, zavedením reedukací a doučovacích aktivit dojde k poklesu procenta neúspěšných žáků. Pro realizaci uvedených cílů budou zajištěny vzdělávací akce, společná setkávání učitelů a bude vytvořen základ sítě partnerů, kteří se budou podílet na naplňování základních cílů strategie.

 Tisková zpráva - Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov