Základní škola a mateřská škola Horní Blatná

Revitalizace školní zahrady

V letošním roce 2012 jsme se stali úspěšnými žadateli v grantovém řízení Nadace ČEZ Podpora regionů 2012. Náš projekt „Revitalizace školní zahrady“ byl realizován ve spolupráci s Nadací ČEZ, která projekt finančně podpořila.

Vzhledem ke špatnému stavu původního vybavení dětského hřiště, které již dětem neposkytovalo bezpečné hry, byl finanční příspěvek využit k nákupu nového. Byla zakoupena dětská sestava „domeček“ se skluzavkou, lezeckou stěnou a žebříkem, „houpačkový modul“ pro jednu houpačku, „lezecký modul“ se stěnou a sítí, houpadlo na pružině a vahadlová houpačka.

Děkujeme tímto Nadaci ČEZ, která tak pomohla uskutečnit tuto již dlouho potřebnou „výměnu starého za nové“.

Poděkování patří také výrobci těchto krásných dětských sestav firmě Ing. Olgy Šaškové a všem, kteří se podíleli na práci spojené s tímto krásným projektem.

Pro všechny je jistě nejkrásnějším poděkováním radost a úsměv dětí, které si mohou už zase bezpečně hrát!