Základní škola a mateřská škola Horní Blatná

Projekt "Učení je hra"

V roce 2015 jsme požádali o finanční dar Lesy ČR. Naše žádost byla schválena a Lesy ČR věnovaly naší škole finanční dar ve výši 50 000,- Kč na realizaci projektu Učení je hra.

Díky daru jsme obohatili vybavení naší školy o tělocvičné nářadí, výtvarné potřeby a další výukové SW. Je tak zajištěna vysoká úroveň výchovně vzdělávacího procesu, kdy u žáků rozvíjíme nejen fyzickou zdatnost a estetickou výchovu, ale i čtenářskou, matematickou, informační a přírodovědnou gramotnost.

 

Nácvik kotoulu vzad je s novým vybavením mnohem snazší

Nácvik kotoulu

 

Pracovní činnosti

Pracovní činnosti

 

Výukové programy na interaktivní tabuli nás baví

Výukové programy na interaktivní tabuli 1

Výukové programy na interaktivní tabuli 2

Výukové programy na interaktivní tabuli 3