Základní škola a mateřská škola Horní Blatná

Projekt - Zlepšujeme výuku

Příjemce dotace: Základní škola a mateřská škola Horní Blatná, okres Karlovy Vary

Název projektu: Zlepšujeme výuku

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001122

Období realizace: 1. 9. 2016 - 31. 8. 2018

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 468.584,- Kč hradíme následující aktivity:

MATEŘSKÁ ŠKOLA

  • Školní asistent – personální podpora MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

  • Čtenářský klub pro žáky ZŠ
  • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
  • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem