Základní škola a mateřská škola Horní Blatná

 

Zlepšujeme výuku II

Příjemce dotace: Základní škola a mateřská škola Horní Blatná, okres Karlovy Vary

Název projektu: Zlepšujeme výuku II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008752

Období realizace: 1.9.2018-31.8.2020

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Z finančních prostředků v celkové výši 794.503,- Kč hradíme tyto aktivity:

Mateřská škola:

 • Školní asistent – personální podpora MŠ
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ
 • Projektový den v MŠ

Základní škola:

 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ
 • Zapojení odborníka z praxe do výuky ZŠ
 • Čtenářský klub pro žáky ZŠ
 • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
 • Badatelský klub pro žáky ZŠ
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Projektový den mimo ZŠ

Školní družina:

 • Školní asistent – personální podpora ŠD
 • Projektový den ve ŠD